Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jézus nem ígért könnyű menetet követőinek. Nem ígért gyors, sérülésmentes győzelmet az Ellenség felett. Nem ígérte, hogy övei nem fognak szenvedni. Sőt, az ellenkezőt ígérte. Ha Őt üldözték, akkor az ő tanítványait is üldözni fogják, ezt mondta többek között. Nemcsak helyettünk szenvedett a kereszten, hanem példát is adott nekünk a szenvedésben. Nem ígérte, hogy ebből a világból kiragadja gyermekeit, hogy ők már nem tapasztalnak fájdalmat ebben az életben, nem élnek meg nehéz perceket, órákat.

Nem, ő nem ezt ígérte, mást ígért, ezeknél sokkal többet. Békességet ígért az őrületben („Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” János evangéliuma 14:27.), nyugalmat a halál árnyékának völgyében („Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” 23. Zsoltár 4. vers). Jézus valóban nem ígérte, hogy követőit kiragadja ebből a világból, hanem azt kérte az Atyától, hogy tartsa meg őket benne. („Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” János evangéliuma 17:15.) Erőt ígért, amikor a mi erőnk elfogy. („Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté evangéliuma 11: 28.) Értelmet, célt, amikor minden elsötétül körülöttünk. Nem azt ígérte, hogy nem fog fájni, hanem azt, hogy ha fáj is, nem lesz céltalan a fájdalom. („Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” Rómabeliekhez írott levél 8: 28.) Nem azt ígérte, hogy nem fogunk sírni, de Szavai bátorítanak minket, hogy ha sírunk is remény töltheti el közben szívünket („Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Máté evangéliuma 5:4.) Nem azt ígérte, hogy nem halunk meg, hanem azt, hogy ha meg is halunk élünk, és hogy nekünk a meghalás is nyereség. („Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” Filippibeliekhez írott levél 1:21.) Pál apostol csodálatosan fogalmazza meg a hívő ember küzdelmét, néha megvertségét és mégis győzelmét a mindennapi életben:

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: 8Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk…

Zsidókhoz írt levél 4. rész 7-9. vers

Viszont Jézus ígéretei, az abban való bizalom lehetősége felforgatja saját belső világunkat. Jézus ígéreteinek eléréséhez mi kevesek vagyunk. Ezek nem a mi céljaink, és nincs is erőnk azok eléréséhez. Pont abban állnak meg ezek az ígéretek, hogy nem saját erőnkből, saját békességünkből, saját reményünkből ér célt Isten terve, hanem Istenre utaltságunkban. Egy dolgot tehetünk ma annak érdekében, hogy Jézus Krisztus ígéretei jobban a miénk lehessenek: engedjük, hogy Krisztus nagyobb legyen, mi pedig kisebbekké váljunk. („Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” János evangéliuma 3:30.) Nincs könnyebb, egyszerűbb út. Minél több benned Krisztus, annál inkább teljesednek ki az Ő ígéretei az életedben. És ez az egész Isten kegyelméből van. Ez azt jelenti, hogy az alku áll, Isten kész ma több reményt, több értelmet, több erőt adni, neked csak engedned kell, hogy Ő több legyen, te pedig kevesebb. Bármin mész most át, ez a lehetőség Isten kegyelméből a tiéd. Válaszd Jézus Krisztus ígéreteit!

Kiss Péter, lelkipásztor

Programjaink

Jakab 2:14, 26

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? / Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.

Zsolt 91:4

Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.

Zsolt 94:18

Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem.

Kapcsolat
Budakalászi Evangéliumi Közösség2011, BudakalászBudai út 55.

 ©IEBEK 2022.