Rendszeres alkalmaink

VASÁRNAPI ISTENTISZTELET

Sokat énekelünk a helyi zenei dicsőítő csapatunk vezetésével, meghallgatjuk egymás élményeit arról, amit megtapasztaltunk Istenünk segítségéből, közösen imádkozunk, meghallgatjuk az alkalom témájához tartozó igeverseket és azok magyarázó igehirdetését. Az énekek szövegét, az igeverseket és a programjainkat kivetítjük.

Közösségünk törzsét fiatal, több gyermekes családok alkotják, és természetesen vannak idős egyedülállók, házaspárok, és egyedülálló fiatalok is. Buzdítjuk és bátorítjuk egymást, szeretettel fordulunk a másikhoz. Akik először jártak nálunk, azok szerint a közösségünket leginkább a szeretetteljes és családias környezetünk jellemzi.

Vasárnap 10:00-kor pontosan kezdünk, ezért kérünk érkezzél néhány perccel korábban, hogy a kezdés előtt legyen időd elkészülni. Az alkalom általában 11:00-kor ér véget, utána rágcsa, tea és kávé mellett szoktunk még kicsit beszélgetni, mielőtt hazamegyünk.

 

GYEREK ISTENTISZTELET

Célja, hogy Isten Igéje és a közösség megélésének segítségével a gyerekek személyesen találkozzanak Istennel, személyes ismeretük legyen Róla, személyes kapcsolatuk legyen Jézus Krisztussal, és korosztályuk szerint megismerjék a Biblia számukra is példát adó történeteit. A legkisebbek (<2-3 év) felügyelet mellett külön szobában játszhatnak, a nagyobbak (3< <6-8 év) egy másik csoportban koruknak megfelelő anyagból tanulnak (énekelnek, színeznek), a legnagyobbak (9év <) szintén külön csoportban tanulnak. Minden csoportnak külön-külön tanítója van.

 A szülők igény szerint elkisérhetik a gyerekeket, és utána visszatérhetnek a felnőtt Istentiszteletre.


KISCSOPORTOK

Kiscsoporton személyesen tudjuk megbeszélni a vasárnapi Istentisztelet témáját és mindenkinek lehetősége van igény szerint hozzászólni. Imádkozunk egymásért és közösséget építünk. Olyan nehézségekkel, küzdelmekkel van lehetőség találkozni, melyeken mások már keresztül mentek, ami által gyakorlati tanácsaikkal, bizonyságukkal mi is erőt meríthetünk és bátorítást nyerhetünk.

Minden páratlan héten csütörtökön 19:00-20:30 között Kiss Péter lelkipásztorral;

minden páros héten kedden 19:00-20:30 között Illéssy Jánossal,

és minden páros héten szerdán 19:00-20:30 között Herce László vezetésével találkozunk az Imaházban. 

 

BIBLIAÓRA

„A Bibliaóra célja a keresztyén testvérek hitben való növekedésének támogatása
azáltal, hogy Isten írott igéjét – Szentlelke segítségével – mind tényszerűségében,
mind üzenetében egyre mélyebben megismerjük és megértsük.”

A Bibliaóra célja a keresztyén testvérek hitben való növekedésének támogatása azáltal, hogy Isten írott Igéjét – Szentlelke segítségével – mind tényszerűségében, mind üzenetében egyre mélyebben megismerjük és megértsük.

Két hetente szerdánként este 18:30-kor kezdünk az imaházban.

Amenyiben szeretnél részt venni ezen az alkalmunkon kérlek keresd Kiss Péter lelkipásztort.
Tel.:+36 20 886 8752