Budakalászi Evangéliumi Közösség


A Gyülekezetünk célja, hogy bibliai küldetését betöltse, és a küdetésnyilatkoztban foglaltakat megvalósítsa.

 

A Budakalászi Evangéliumi Közösség küldetésnyilatkozata:

 Élő gyülekezetünk Krisztus testének része, amely az Istentől távollevők elérésén, majd tanítványozásán keresztül növekszik.

Gyülekezetünk Isten családja, remény és jó hír közvetítője a magyar társadalomnak és a világnak, életváltozás hordozója, Isten dicsőségére. 

 

_____________________


Gyülekezetünk evangéliumi közösség lévén, hiszi és vallja az Atya Isten kinyilatkoztató kezdeményezését, a Fiú Isten megváltó és a Szent Lélek Isten formáló munkáját.

Hisszük a Szent Írás legfőbb tekintélyét (egyedülálló ihletettsége miatt), az evangelizáció elsődlegességét, a megtérés szükségességét, a közösség fontosságát.

Programjaink, alkalmaink ezeket a hitelveket türközik. 
Rendszeres vasárnapi istentiszteleteinken kívül, Bibliaórát tartunk minden olyan érdeklődőnek, aki szeretné ismereteit mélyíteni Isten Szavában, a Bibliában. 
Ifjúsági alkalmakat szervezünk, ahol a fiataloknak szórakozás, kikapcsolódás mellett lehetőségük van kapcsolatépítésre is, mind Istennel, mind pedig egymással. 
PárKört szervezünk havi rendszerességgel házastársak számára, melynek célja a házasságaink gondozása, építése, jobbá tétele, a Család egysége; a gyerekek helyes nevelése, a házastársi feladatok, szerepek tisztázása; a házaspárok közötti kapcsolat építése; a kommunikációnk javítása, egymás mélyebb szintű megismerése. 
Nőikört szervezünk havi rendszerességgel nőknek egy csésze tea mellett egymás között megosztható témákkal, ünnepek környékén kreatív kézműves alkalmakkal. 
Havi rendszerességgel szervezünk ingyenes bábjátékot gyermekek számára, nyaranként napközis tábort.

Hisszük, hogy gyülekezetünk Budakalász része, ezért fontosnak tartjuk, hogy aktívan szolgáljunk saját környezetünk felé. Részt veszünk várostakarításokban, testvérvárosból érkező vendégek elszállásolásában, rászorulók megsegítésében. 
Hisszük, hogy napjaink gyülekezeteinek nem szubkultúraként kell működnie az adott kultúrában, hanem annak szerves részeként, arra folyamatos, pozitív irányba formáló erőnek szükséges lennie.

Mindezen és minden más tevékenységet Isten dicsőségére végzünk, azzal a hittel, hogy Isten minden keresztény Egyházat arra hívott el, hogy világosságot, reményt, békességet sugározzon szűk, és tágabb környezete számára is.

________________________________________

Bemutatkozik a Budakalászi Evangéliumi Közösség


 

MTV "Sokszínü vallás" című műsora, amely közösségünket mutatja be: